Blog Replantegem

En aquesta pestanya trobareu informació diversa sobre els nostres projectes, formació i investigació que us permetran conèixer amb detall qui som i què fem a Replantegem.

Vols saber què estem fent o què hem fet? Aquí trobaràs tota la informació sobre els projectes que ja hem realitzat, els que estem fent i les nostres aparicions als mitjans de comunicació.

Replantegem entorn escolar
Mariona Ferrandiz

rePLANTegem entorns escolars

“RePLANTegem entorns escolars” és un projecte atorgat a la Mariona Ferrandiz als Premis de Recerca Científica a Reptes Urbans a la Ciutat de Barcelona 2020 promoguts per l’Ajuntament de Barcelona. El seu objectiu és conèixer els entorns escolars per a poder renaturalitzar els espais antròpics i aprendre a generar espais de convivència, a tots els nivells i per a totes les espècies existents. Els diferents objectius són crear ciutats amb mixtura d’usos en la que es possibiliti un canvi de la mobilitat, millorar la qualitat de l’aire, millorar la biodiversitat urbana i lluitar contra l’emergència climàtica. Així aconseguirem ciutats més saludables, sostenibles i agradables.

Llegir més »
Vivim, respirem, rePLANTegem Sabadell
Marc Deu

Vivim, respirem, rePLANTegem Sabadell

El “Vivim, respirem, rePLANTegem Sabadell” és un projecte desenvolupat durant l’any 2020 que ha permès abordar la temàtica de la Biodiversitat urbana a Sabadell, gràcies al finançament del procés participatiu Construint Ciutat 2019. L’objectiu d’aquest projecte era el de treballar per una ciutat més verda i que posi per davant la vida quotidiana de les persones que l’habiten. S’ha realitzat amb nombroses accions de participació ciutadana i s’ha generat una diagnosi tècnica de la trama urbana del nord de la ciutat.

Llegir més »

Vols saber quines formacions et podem proposar? Aquí trobaràs informació sobre formacions que hem fet o que preparem, material didàctic i opinions diverses sobre aprenentatge en qüestions com la biodiversitat, espai públic, reptes de les ciutats mediterrànies, contaminació atmosfèrica, educació ambiental…

Mariona Ferrandiz

Els banys de bosc

Els banys de bosc són una pràctica meditativa contemplativa que connecta a les persones amb la natura i el seu enorme potencial guaridor. Consisteixen en passar temps a boscos amb el propòsit d’enfortir la salut, millorar el benestar i la felicitat. Actualment tenim una població amb carència de contacte amb la natura i per això és tan important reactivar aquest vincle gràcies als banys de bosc.

Llegir mès »

Vols saber de què tracta la nostra recerca? Aquí trobaràs informació sobre la metodologia que utilitzem, articles que hem publicat o que ens han interessat i que creiem que val la pena que compartim.

Anàlisi Barcelona
Mariona Ferrandiz

Anàlisi dels entorns escolars estiu del 2021 – projecte Replantegem entorns escolars

Durant l’estiu del 2021 i dins del marc del projecte “rePLANTegem entorns escolars” dos estudiants de pràctiques de la UAB i l’equip Replantegem han analitzat tres entorns escolars dels barris de Gràcia, Eixample i Ciutat Meridiana, que tenen una trama urbana ben diferenciada. Aquesta anàlisi s’ha realitzat mitjançant cartografia i treball de camp per tal de conèixer si els entorns serveixen com a refugi de natura i biodiversitat així com si serveixen per a la realització d’activitats quotidianes de les persones.

Llegir mès »
Scroll to Top