El meu camí a l’escola – anàlisi de percepcions

Continguts

Context

El meu camí a l’escola és una anàlisi realitzada per l’antropòloga Yeon Sue Park i que forma part projecte Replantegem entorns escolars es va realitzar a Barcelona al llarg del 2021 i 2022, concretament als barris de Gràcia, Eixample i Ciutat Meridiana. El meu camí a l’escola és una sèrie d’intervencions a diferents centres de primària de Barcelona (Patronat Domèncech, Diputació i Ferrer i Guàrdia) amb el propòsit de descobrir Narratives de l’escola, les històries sobre com es relaciona l’alumnat i les seves famílies amb el seu entorn quotidià. S’experimenten diverses formes d’intervenció, ens imaginem el mapa, el com i per què amb les històries recopilades. Amb aquestes intervencions volem convidar els infants i els membres de l’escola a repensar la seva ruta diària més familiar. L’acte de Caminar serà una eina important per percebre el nostre context familiar i per ampliar la consciència de les particularitats del lloc. La intervenció es va realitzar durant el curs escolar 2021-2022.

Metodologia d’estudi

Aquesta anàlisi de les percepcions s’ha realitzat a través de quatre metodologies d’estudi diferents

1. Qüestionar-nos el què és familiar: amb una pregunta tan senzilla com “Què t’agrada del teu camí cap a l’escola?” per animar als infants a pensar en el seu entorn escolar quotidià. A partir d’aquesta pregunta s’ha volgut posar en valor les percepcions quo- tidianes que experimenten del paisatge del recorregut cap a l’escola.

2. Ser un contacontes del teu barri: a través dels joc “la cistella de paper” poder recollir històries i llocs preferits i secrets dels infants. On ells mateixos es transformen en les persones que les expliquen.

3. Reflexionar sobre “el caminar”: caminar com a connexió. Més enllà d’un moviment físic que ens porta d’un lloc a un altre, caminar també ens connecta amb el cos, amb el terra, amb les olors, amb el color i amb la densitat del carrer. S’ha experimentat com utilitzar el nostre cos com a eina per redescobrir el nostre entorn proper.

4. Intervenció en sèrie: una sèrie d’activitats que té la intenció d’implicar les emocions i la imaginació de l’alumnat de manera progressiva i natural per qüestionar-se les sensa- cions del camí cap a l’escola.

Els tallers

Aquestes són les diferents experiències que s’han desenvolupat per poder agafar informació i fer pedagogia amb les criatures i les famílies:

Pòster

S’ha penjat a diferents llocs de l’escola i la seva funció ha estat qüestionar als infants i als diferents agents de l’escola com es senten en el seu recorregut cap a l’escola. Enlloc de preguntar i respon- dre directament, s’ha convidat a la gent (interlocutor potencial) a reflexionar una pregunta.

Bústia

És on ha pogut respondre qui ha volgut. Una segona oportunitat per reflexionar sobre la pregunta.

Vídeo motivador

La seva funció ha estat motivar als nens i nenes a omplir la bústia. Ha estat la eina per exposar instruccions més de- tallades i presentar la persona que con- dueix aquesta investigació com mostar alguns carrers que podien reconèixer.

Taller a classe

L’objectiu ha estat treballar en caminar en si mateix. Activitat de caminar.

Taller amb famílies

L’objectiu ha estat treballar el camí a l’escola des de casa o viceversa.

Resultats

Per resumir el que s’ha fet en aquesta part del projecte hem creat les següents imatges.

Resultats de l’anàlisi de percepció a l’Escola Diputació
Resultats de l’anàlisi de percepció a l’Escola Patronat Domènech
Durant el curs 2021-2022 i dins del marc del projecte "rePLANTegem entorns escolars" l'antropòloga Yeon Sue Park ha fet una sèrie d'intervencions a les tres escoles del projecte amb el propòsit de descobrir Narratives de l'escola, les històries sobre com es relaciona l'alumnat i les seves famílies amb el seu entorn quotidià.

Últims articles

Search