Vols fer canvis a la teva vida i llar que contribueixin a avançar cap a un món més sostenible?

Treballem amb persones sensibilitzades com tu que voleu fer un pas endavant per aconseguir-ho!

Et preocupa...

Emergència climàtica

La lluita contra l’emergència climàtica?

Contaminació

La contaminació atmosfèrica?

Mobilitat sostenible

La mobilitat sostenible?

Biodiversitat

La pèrdua de la biodiversitat?

Espais Verds

La manca de verd a la teva llar?

Qualitat de vida

La teva salut?

Replantegem

Sigues el canvi que vols veure al món"

Desenvolupem propostes per a fer canvis a nivell individual sense esperar que aquests depenguin dels governs, institucions o empreses a través de

La diagnosi, el co-disseny i la transformació de la teva llar a mida de la teva butxaca

Formacions a mida perquè posis en marxa solucions sostenibles de tot tipus al teu dia a dia

La transformació directa de la teva llar permet

Aillament tèrmic

La disminució de la petjada de carboni a través de l’augment de la vegetació (que fixa carboni)

Prevenció d'inundacions

La prevenció d’inundacions gràcies a que una major superfície vegetada i de terra permet absorbir més aigua de la pluja, redueix el vessament i endarrereix el retorn de l’aigua al clavegueram, contribuint a una major seguretat en dies de temporal.

Cohesion

La disminució de l’efecte “illa de calor” urbà (diferència de temperatura de l’aire a les grans ciutats respecte els seus entorns, essent 5 o 10ºC més elevada a la ciutat) a través de l’augment de la superfície verda, fent que el clima entre ciutat i entorn sigui més similar.

La millora de la qualitat de l’aire a partir de l’augment de vegetació, ja que les plantes actuen com a filtres de la pol·lució i regeneren l’aire, fet que té un impacte directe sobre la millora de la salut de les habitants de la llar.

La millora de la biodiversitat existent a la zona a través de la creació de nous hàbitats per a la fauna, fet que facilita que noves espècies o individus s’hi puguin establir i, per tant, afavoreix la biodiversitat.

La disminució o erradicació d’espècies exòtiques invasores com la vespa asiàtica, la cotorra de pit gris, la canya americana gràcies a la diagnosi i les accions de transformació pel replantejament de la llar.

La millora de la teva salut a través de la naturalització i l’augment de la sostenibilitat de la teva llar.

L’aïllament acústic a través de vegetació, que permet disminuir fins a 8 decibels i, per tant, millora sensiblement la qualitat de vida de les persones que hi viviu.

Regulació de la temperatura i la humitat

La regulació de la temperatura i la humitat a través de l’augment de la vegetació, fet que suposa un major confort per a les persones que hi viviu.

Empoderament sostenible

L’empoderament de les persones en desenvolupament sostenible gràcies a la participació del co-disseny i de les transformacions durant el replantejament de la llar.

Revalorització del valor de l'immoble

La revalorització del valor de l’immoble a través del valor afegit de les millores dels espais de la teva llar.

Els beneficis d’actuar ara i replantejar la teva llar compensen les inversions inicials. Tot i així, hi ha múltiples intervencions de baix cost amb impacte important. Per tant, tenir una llar més sostenible està a l’abast de totes les butxaques!

La teva formació pràctica permet

Aprendre a partir de l’intercanvi d’experiències.

Identificar objectius i accions a incorporar a casa teva i en accions quotidianes, a nivell individual i de comunitat.

Analitzar diferents estratègies que permetin aconseguir una ciutat més sostenible.

Prendre consciència del paper que pots jugar en la transformació cap a una ciutat més sostenible.

Concretar els teus objectius a mitjà i llarg termini per a contribuir a una ciutat més sostenible.

Emprendre accions directes de transformació a casa teva i la teva vida diària.

Som un equip multidisciplinar amb professionals d’àrees com l’educació, la biologia de la conservació, l’urbanisme, l’arquitectura, l’antropologia i la qualitat de l’aire i considerem que la implicació individual és essencial per aconseguir un món més sostenible i lluitar contra l’emergència climàtica.

Qui son els nostres clients

Replantegem Llars

Llars

amb ganes de fer canvis per millorar els seus espais interiors i exteriors per tal d’afavorir una millora tant de la salut de les persones que hi viuen com del planeta.
Com ho fem?
Replantegem persones

Persones

amb ganes de fer canvis al seu dia a dia per tal de contribuir a la la lluita contra l’emergència climàtica, reduir la contaminació atmosfèrica, afavorir la mobilitat sostenible, augmentar la biodiversitat de la ciutat, incrementar el verd i/o millorar la seva salut.
Com ho fem?
Replantegem Llars
amb ganes de fer canvis per millorar els seus espais interiors i exteriors per tal d’afavorir una millora tant de la salut de les persones que hi viuen com del planeta.
Replantegem persones

amb ganes de fer canvis al seu dia a dia per tal de contribuir a la la lluita contra l’emergència climàtica, reduir la contaminació atmosfèrica, afavorir la mobilitat sostenible, augmentar la biodiversitat de la ciutat, incrementar el verd i/o millorar la seva salut.

Ja hem creat les següents formacions

Quins passos has de seguir per a replantejar la teva llar o formar-te amb nosaltres ?

Contacta amb replantegem a través del mail hola@replantegem.cat o trucant al +34 630 65 72 18. Et respondrem el més aviat possible i estarem encantades de rebre’t i parlar de qualsevol qüestió.

Si ho prefereixes pots omplir aquest formulari per poder avaluar la situació de la teva llar o omplir aquest altre per poder avaluar la formació que necessites. Analitzarem el teu cas abans de trucar-te.

Replantegem Illars

Per replantejar una llar cal conèixer-la, re-dissenyar-la i transformar-la per tal de millorar tant la qualitat del verd (és a dir, seva capacitat per acollir biodiversitat) com la qualitat dels espais de les persones que hi viviu.

Utilitzem la gran diversitat de coneixements que tenim a l’equip de treball per tal de fer una diagnosi. Per a analitzar la qualitat del verd s’analitzen els espais dels que disposa i s’avalua la seva capacitat d’actuar com a petits refugis de natura. Per a analitzar la qualitat dels espais per a les persones s’analitza on es situen i com són el conjunt d’activitats i tasques que feu diàriament a la vostra llar. 

Una vegada feta la diagnosi dissenyem un pla d’actuació conjuntament amb les persones que viviu a la llar per tal d’establir prioritats de millora i ajustar el pressupost a qualsevol butxaca. Per últim ens podem encarregar de la transformació o bé la feu vosaltres mateixos.

Replantegem persones

Per canviar individualment cap a la sostenibilitat sovint cal alguna formació. Som partidàries de formacions molt pràctiques i resolutives més que teòriques per tal que puguin ser de gran utilitat alhora de realitzar canvis cap a la sostenibilitat. Utilitzem la gran diversitat de coneixements que tenim a l’equip de treball per tal de disposar de diferents formacions tant presencials com virtuals en àmbits diversos i adaptades a cada persona o grup. Tenim un gran ventall de formacions que ja hem realitzat o pensat i algunes d’aquestes les anem recopil·lant al blog. Tot i així, si mirant pel blog no hi trobes tota la informació ens pots escriure a hola@replantegem.cat o omplir aquest formulari per tal de veure què us podem oferir.