Replantegem patis escolars

Continguts

Durant el curs escolar 2021-2022 hem realitzat les sessions educatives a tres escoles de Barcelona dins del projecte “Replantegem entorns escolars”, en el marc dels Premis de Recerca Científica a Reptes Urbans a la Ciutat de Barcelona 2020 atorgat a la Mariona Ferrandiz.

Aquesta proposta educativa als centres escolars consisteix en realitzar un procés participatiu on l’alumnat descobreix la importància de la biodiversitat urbana i la vida quotidiana a les ciutats durant cinc sessions. En aquests tallers es pensa com transformar el pati de l’escola per millorar la seva biodiversitat i augmentar la qualitat del seu espai comunitari. L’alumnat codissenya (conjuntament amb el diferents agents que acompanyen el procés) una proposta d’intervenció al pati. Finalment el procés culmina amb la realització de la proposta consensuada. Us volem resumir breument què hem fet en aquestes cinc sessions.

Sessió 1. Introducció a la biodiversitat urbana

La sessió 1– Introducció a la biodiversitat urbana – té com a objectiu aprendre el significat de conceptes com biodiversitat urbana o urbaninsme i conèixer les problemàtiques mediambientals actuals i els beneficis que pot aportar millorar els espais verds per afavorir la biodiversitat urbana i la qualitat de vida de les persones. Realitzem aquesta sessió a través d’un joc de fabricació pròpia que és molt útil per aprendre sobre aquesta temàtica. El repte del joc és tenir uns hàbitats (espais) a les ciutats que permetin que espècies animals i persones puguin conviure a la ciutat fent front a alguns entrebancs com l’aparició d’espècies invasores que dificulta la vida d’alguns animals autòctons, problemes de contaminació… Primer es juga en grups reduïts i quan s’ha acabat es fa una ronda on cada grup explica la seva experiència com a dissenyador de ciutats verdes.

Sessió 1 de Replantegem patis escolars. Alumnat assimilant els conceptes de biodiversitat urbana i urbanisme amb el joc del Replantegem
Sessió 1. Alumnat assimilant els conceptes de biodiversitat urbana i urbanisme amb el joc del Replantegem

Sessió 2. Mostreig de la biodiversitat i la vida quotidiana a l’entorn escolar

La sessió 2 – Mostreig de la biodiversitat i la vida quotidiana a l’entorn escolar – té com a objectiu adquirir les capacitats per poder estudiar i analitzar la biodiversitat i els espais verds que poden trobar a l’entorn escolar proper (plaça o parc), descobrint-ne la diversitat de flora, fauna, el tipus de mobiliari urbà i les activitats que hi fan les persones (és a dir, la vida quotidiana que s’hi desenvolupa). Realitzem aquesta sessió a visitant una plaça o parc propers a les escoles. Gràcies a un mostreig col·laboratiu en grups formats per 4 persones on cada una s’encarrega de la detecció d’un gremi diferent: plantes, animals, urbanisme o persones. A través d’un dossier i un mapa de l’entorn cada grup va omplint el mapa amb les espècies observades.

Sessió 2 de Replantegem patis escolars. Alumnat mostrejant la diversitat de flora, fauna, el mobiliari urbà i les activitats que es realitzen a la plaça
Sessió 2. Alumnat mostrejant la diversitat de flora, fauna, el mobiliari urbà i les activitats que es realitzen a la plaça

Sessió 3. Anàlisi del pati

La sessió 3 – Anàlisi del pati – té com a objectiu ordenar, processar i assimilar les dades recollides a la sessió 2 per tal d’analitzar el seu pati escolar amb aquest nova mirada així com prendre consciència del paper que tenen dins el projecte i donar valor a les seves aportacions. Una vegada repassat què es va trobar a la sessió 2 anem directes al pati formant grups de treball on s’anoten les diferents activitats que es fan al pati i es debat el nombre mitjà de persones que realitzen l’activitat habitualment, cada quan es fa (diàriament, un o dos cops a la setmana, alguna setmana sí i alguna no…), qui hi participa (majoritàriament nenes, majoritàriament nens o bé tant nens com nenes) i on es realitza (s’ha de posar un gomet al punt on es fa habitualment). Una vegada analitzada la part d’activitats es fa una mirada a la flora, la fauna i el tipus de mobiliari que hi ha al pati. Finalment es torna a l’aula per discutir entre tota la classe els punts forts i febles del pati així com els desitjos de millora que tenen pel pati, que s’abordaran a la sessió 4.

Sessió3 de Replantegem patis escolars. Mapa amb l'anàlisi del pati de l'Escola Diputació
Sessió 3. Mapa amb l’anàlisi del pati de l’Escola Diputació

Sessió 4. Co-disseny de les propostes de millora del pati

La sessió 4️ – Co-disseny de les propostes de millora del pati – té com a objectiu decidir, de manera col·lectiva i a través del debat i el consens, una proposta per millorar el pati donant resposta a alguna de les seves mancances tant pel que fa a la biodiversitat com als espais de joc. La decisió de com transformar el pati es fa a través d’unes cartes tipus «Dixit» on hi ha mil i una propostes de transformació. Cada carta del Dixit conté a una cara una foto semblant a la proposta de millora i a l’altra els objectius, el preu, a qui va dirigit (persones, fauna i/o flora) i observacions. Primer es fan rondes de discussió en grups petits perquè cada alumn@ pugui dir-hi la seva i després una discussió grupal per prioritzar les transformacions que vol la majoria. Cal que al final surtin tres o quatre propostes amb almenys una que sigui per fauna o flora i pel joc.

Sessió 4 de Replantegem patis escolars. Cartes pel co-disseny de les propostes de millora del pati
Sessió 4. Cartes pel co-disseny de les propostes de millora del pati

Sessió 5. Transformem el pati

La sessió 5️ – Transformem el pati – té com a objectiu dur a terme les transformacions tant per la biodiversitat com pels espais comunitaris que es van decidir, per millorar el pati donant resposta a alguna de les seves mancances. Cada una de les 3️ escoles ha fet transformacions diferents:

 • Per la fauna hem posat caixes niu perquè diferents pàrids puguin fer niu als patis i hem fet menjadores per alimentar-los durant els hiverns
 • Per la flora hem posat noves jardineres i n’hem reorganitzat d’altres per finalment plantar-hi flora autòctona
 • Per l’alumnat hem creat unes grades que l’alumnat ha pintat i que serveixen per tenir racons on parlar, esmorzar o debatre tranquil·lament. També hem col·locat una taula de pícnic i una de ping-pong.
Sessió 5 de Replantegem patis escolars. Transformacions del pati realitzades a les tres escoles amb el projecte Replantegem entorns escolars
Sessió 5. Transformacions del pati realitzades a les tres escoles

Avaluació del procés

A més d’aquestes cinc sessions també hem aprofitat per avaluar si hi ha hagut aprenentatge per part de l’alumnat. Ho hem fet a través de dues enquestes realitzades, una prèvia i una posterior a les cinc sessions. En aquesta enquesta, a més de respondre a algunes preguntes, l’alumnat havia de completar un dibuix d’una plaça amb allò que creien que hi mancava per tal d’afavorir la fauna, la flora i la qualitat de vida de les persones. Ara ens toca treballar amb les dades recollides per saber si hi ha hagut aprenentatge.

Finalment vam editar un vídeo per a cada una de les tres escoles amb el recull de les opinions que ha tingut l’alumnat de tot el procés realitzat i algunes fotos de les diferents sessions.

Conclusions

L’experiència educativa ha sigut molt interessant. Tant l’alumnat com el professorat de les tres escoles han respost amb entusiasme a les diferents sessions. Creiem que les diferents sessions han permès:

 • Enfortir la cultura de la sostenibilitat
 • Canviar hàbits d’interacció amb la natura urbana
 • Conscienciar i reflexionar de com utilitzen l’espai urbà durant el seu dia a dia
 • Reconèixer l’espai proper a l’escola, els espais i itineraris que utilitzen més freqüentment
 • Transformar algun espai, àmbit o dinàmica de funcionament del pati escolar
 • Fer de l’alumnat el protagonista dels canvis
 • Aprendre a través de l’acció contextualitzada i, per tant, d’un procés IAP “Investigació Acció Participació”
Replantegem patis escolars és una proposta educativa als centres escolars de primària i secundària que consisteix en realitzar un procés participatiu on l’alumnat descobreix la importància de la biodiversitat urbana i la vida quotidiana a les ciutats durant cinc sessions. En aquests tallers es pensa com transformar el pati de l’escola on l’alumnat codissenya una proposta d'intervenció al pati. El procés culmina amb la realització de la proposta consensuada.

Últims articles

Search