Descobrim la biodiversitat de Vacarisses

Continguts

El passat mes de setembre es va posar en marxa el projecte “Descobrim la biodiversitat de Vacarisses“, un projecte de l’Oficina de Biodiversitat i Emergència Climàtica (OBEC) de l’Ajuntament de Vacarisses que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha estat desenvolupat per Replantegem que pretén estudiar la pluralitat d’espècies de flora i fauna del municipi de Vacarisses.

La ciutadania, una peça clau per al projecte

L’objectiu del projecte “Descobrim la biodiversitat de Vacarisses” és implicar i sensibilitzar la població sobre la importància de la biodiversitat a través de la ciència ciutadana, una metodologia que proporciona eines perquè qualsevol persona pugui fer mostreig i obtenció de dades científiques. Per tal d’aprendre aquest procediment, el municipi acollirà durant el març de 2023 les anomenades “Jornades Formatives de Ciència Ciutadana“, una d’elles destinada a la ciutadania i l’altra a l’Institut de Vacarisses. La jornada amb la ciutadania serà el proper dissabte 18 de març al matí, t’hi vols apuntar? Informa-te’n i inscriu-te aquí.

Projecte descobrim la biodiversitat de Vacarisses a iNaturalist, que serveix per a la recollida de les espècies identificades
Imatge. Projecte Descobrim la biodiversitat de Vacarisses a l’iNaturalist, plataforma de ciència ciutadana

Recollida de dades a través de 7 itineraris

Els mostrejos per a l’extracció de dades es faran durant tot l’any a 7 itineraris diferents que cobriran una bona part de l’espai urbà i periurbà del municipi. D’aquesta manera, es tindran dades prou significatives per avaluar l’estat de la biodiversitat de Vacarisses.

Tres dels set itineraris proposats per descobrir la biodiversitat de Vacarisses
Tres dels set itineraris per descobrir la biodiversitat de Vacarisses

Utilització d’aplicacions de ciència ciutadana

Les espècies observades i identificades al llarg del temps s’enregistraran a l’aplicatiu iNaturalist. Aquesta plataforma és una eina de ciència ciutadana que permet geolocalitzar les observacions de biodiversitat i guardar-les al núvol. Al mateix temps, facilita l’aprenentatge i contribueix al coneixement científic global, ja que les dades s’emmagatzemen en repositoris de lliure accés. També s’utilitzaran altres aplicacions com PlantNet (per la identificació de plantes), Merlin Bird ID (per la identificació dels ocells i els seus cants) i Google lens (molt útil per a la identificació d’invertebrats). Totes tres plataformes són eines de ciència ciutadana que permeten registrar les observacions de forma geolocalitzada i guardar-les al núvol, les quals passen a formar part de repositoris globals. 

Aplicacions de ciència ciutadana per a la identificació dels grups d'espècies d'interès (Merlin ID, Google lens i PlantNet) i per la recol·lecció global de dades (iNaturalist)
Aplicacions de ciència ciutadana per a la identificació dels grups d’espècies d’interès (Merlin ID, Google lens i PlantNet) i per la recol·lecció global de dades (iNaturalist)

Aquesta metodologia es posarà en pràctica amb l’alumnat de l’Institut de Vacarisses els dies 8, 15 i 22 de març de 2023 i també amb la ciutadania en general el 18 de març de 2023. Al final del procés es pretén que qui hi participi pugui fer de manera autònoma recorreguts de recollida de dades de biodiversitat. Més informació: https://www.vacarisses.cat/la-vila/ciencia-ciutadana.htm

Objectius del projecte

La informació recollida quedarà catalogada digitalment i podrà ser utilitzada en actuacions de comunicació i en la presa de decisions municipals per a la millora de la biodiversitat de Vacarisses, com ara actuacions de senyalètica interpretativa, creació de zones d’observació d’ocells, menjadores o hotels d’insectes…

Les jornades de ciència ciutadana tenen els següents objectius específics:

  • Donar a conèixer i conscienciar  sobre la importància de la biodiversitat propera
  • Dur a terme una activitat d’aprenentatge cooperatiu
  • Obtenir informació útil per a la millora de la biodiversitat, fent fotos i/o identificant espècies a l’entorn del municipi
  • Aprendre a pujar informació a l’eina de ciència ciutadana iNaturalist per al projecte “Descobrim la biodiversitat de Vacarisses”.
  • Reconèixer algunes espècies de fauna i flora dels voltants del municipi
  • Aprendre a utilitzar aplicacions per a la identificació d’espècies de plantes (PlantNet), ocells (Merlin Bird ID) o invertebrats (Google lens)

Com podem utilitzar les aplicacions de ciència ciutadana?

Tutorial sobre com pujar les dades/fotos al projecte "Descobrim la biodiversitat de Vacarisses" d'iNaturalist / Natusfera
Tutorial per pujar les fotos a iNaturalist/Natusfera
Vídeo explicatiu sobre com identificar ocells
Vídeo explicatiu sobre com identificar ocells
Vídeo explicatiu sobre com identificar invertebrats
Vídeo explicatiu sobre com identificar invertebrats
Vídeo explicatiu sobre com identificar les plantes
Vídeo explicatiu sobre com identificar les plantes
“Descobrim la biodiversitat de Vacarisses” és un projecte de l’Oficina de Biodiversitat i Emergència Climàtica (OBEC) de l’Ajuntament de Vacarisses que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha estat desenvolupat per Replantegem que pretén estudiar la pluralitat d'espècies de flora i fauna del municipi de Vacarisses. L’objectiu del projecte és implicar i sensibilitzar la població sobre la importància de la biodiversitat a través de la ciència ciutadana, una metodologia que proporciona eines perquè qualsevol persona pugui fer mostreig i obtenció de dades científiques.
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Últims articles