rePLANTegem entorns escolars

Replantegem entorn escolar

Continguts

Davant la situació de crisi actual produïda pel covid-19, l’Ajuntament de Barcelona va impulsar els Premis de Recerca Científica a Reptes Urbans a la Ciutat de Barcelona 2020, convocatòria en la que vam participar i guanyar amb el projecte “Replantegem entorns escolars”. La nostra proposta sorgeix davant la necessitat de donar solucions a la situació mediambiental i urbanística actual en la què es troba Barcelona, Aquest és un projecte multidisciplinar en el que es treballa la biologia i l’urbanisme, entre d’altres, per aconseguir el replantejament de la ciutat per fer-la més saludable, agradable, sostenible i que sigui un espai de convivència de tota la biodiversitat urbana.

Lliurement del premi de Recerca Científica a Reptes Urbans a la Ciutat de Barcelona 2020 a la Mariona Ferrandiz per part de l’alcaldessa Ada Colau.

Barcelona és una ciutat amb molta densitat de població, en la que pertoca menys zona verda de la recomanada per la OMS, i es caracteritza per presentar una elevada contaminació acústica i atmosfèrica. La urbanització tradicional ha dissenyat les nostres ciutats des del punt de vista funcional i productiu, segregant les zones i fent que hi hagi més necessitat de desplaçaments, que acostumen a ser en vehicle privat, cosa que produeix contaminació i potencia el canvi climàtic.

La trama urbana funciona com un immens ecosistema, amb fluxos d’energia i matèria i estructures que proporcionen refugi i aliment a diversos organismes i col·lectius de persones, que formen la biodversitat urbana. Això ha fet que aquestes poblacions que formen hagin quedat aïllades i fragmentades, reduint el flux gènic i la conseqüent baixa adaptabilitat de les espècies als nous entorns i generant la degradació dels hàbitats.

Els espais verds de qualitat a la ciutat constitueixen una infraestructura ecològica fonamental de servei ambiental, millora de la salut i del benestar de les persones, ja que facilita la trobada i sociabilitat entre les persones i enriquiment de la biodiversitat humana. Aquests espais tenen factors estètics, de temperatura, olfactius, o de confort. Alhora, si hi ha connectors entre diferents espais verds es poti generar una xarxa que dóna continuïtat al territori natural que permet el moviment i la dispersió dels organismes així com el manteniment dels processos ecològics i fluxos que els caracteritzen.

A qui va dirigit el projecte?

El punt fonamental on centrar esforços pel replantejament de la ciutat són les escoles, que són espais on moltes persones s’hi desplacen diàriament i en fan un ús intensiu, son equipaments i entorns ideals on es poden implementar accions per a promoure canvis a la ciutat en benefici de tothom. A més, les escoles acullen una determinada franja de població vulnerable a la contaminació atmosfèrica, el canvi climàtic, la falta de verd…

El punt fonamental on centrar esforços pel replantejament de la ciutat són les escoles

Els infants que estan en contacte amb àrees de joc amb vegetació tenen un millor sistema immunitari, així com aquests espais verds tenen beneficis sobre el desenvolupament del cervell i millora l’atenció i la memòria. A més, actituds positives cap al medi desenvolupades durant els primers anys de vida tendeixen a ser permanents i condicionen el compromís ambiental.

Per tant, transformar les escoles i els entorns per on passa diàriament l’alumnat, professorat i famílies té un impacte positiu per aquests i altres col·lectius de la ciutats i possibilita la transformació mental gràcies a la conscienciació.

Dinàmica projecte a les escoles

DINAMICA PROJECTE A LES ESCOLES - Joc Replantegem
Joc “rePLANTegem”

Els participants actius del projecte són l’alumnat de cinquè de tres escoles públiques escollides: Ferrer i Guàrdia (situada a Ciutat Meridiana), Patronat Domènech (Gràcia) i Diputació (Eixample); a tres zones amb una trama urbanística diferenciada. Consta de 5 sessions que es realitzaran durant el curs 2021-2022: el primer dia es participarà al joc”rePLANTegem”, en el que es farà conèixer les problemàtiques mediambientals que hi ha en el desenvolupament urbanístic actual i els beneficis de millorar els espais verds i afavorir la biodiversitat urbana. El dia següent es farà el mostreig de la zona en els que es descobrirà i analitzarà la biodiversitat de flora i fauna urbanes. En la següent sessió es reflexionarà sobre els resultats i s’identificaran les problemàtiques i millores del pati escolar. El quart dia es dissenyaran propostes de millora reverdint els espais, fent-los més jugables i afavorint la fauna i flora autòctones. Finalment, l’últim dia s’executaran les propostes.

Anàlisi tècnic dels entorns escolars

Independentment de les activitats a les escoles s’està realitzant un estudi dels tres entorns escolars per part de professionals i ciència ciutadana. L’estudi es realitza als voltants de les escoles, entès com l’àrea situada a 15 minuts a peu des del centre escolar. Hem dissenyat les diferents variables que ens permetran caracteritzar tant la capacitat d’acollir biodiversitat com el desenvolupament de la vida quotidiana i les dinàmiques socials amb l’equip multidisciplinar a partir de la cartografia existent i del treball de camp. Un cop analitzades les capes d’interès obtindrem un mapa resum, un de biodiversitat i l’altre de vida quotidiana, on es veuran els punts forts i febles de cada entorn escolar. Així es podrà visualitzar fàcilment on convindria prioritzar les futures intervencions públiques.

Anàlisi tècnic dels entorns escolars
Anàlisi tècnic dels entorns escolars.

Objectius

El propòsit del “rePLANTegem entorns escolars” és conèixer els entorns escolars per a poder re naturalitzar els espais antròpics i aprendre a generar espais de convivència, a tots els nivells i per a totes les espècies existents. Els diferents objectius són crear ciutats amb mixtura d’usos en la que es possibiliti un canvi de la mobilitat, millorar la qualitat de l’aire, millorar la biodiversitat urbana i lluitar contra l’emergència climàtica. Així aconseguirem ciutats més saludables, sostenibles i agradables.

Les dades obtingudes sobre l’anàlisi de la qualitat del verd i la vida quotidiana es proporcionaran a l’Ajuntament per tal de que pugui aplicar-ho als projectes de millora d’aquests barris, igual com la possibilitat de replicar el projecte en altres centres.

Aquest projecte es va inicial al febrer del 2021 i està previst que acabi al juny de 2022.

"RePLANTegem entorns escolars” és un projecte atorgat a la Mariona Ferrandiz als Premis de Recerca Científica a Reptes Urbans a la Ciutat de Barcelona 2020 promoguts per l'Ajuntament de Barcelona. El seu objectiu és conèixer els entorns escolars per a poder renaturalitzar els espais antròpics i aprendre a generar espais de convivència, a tots els nivells i per a totes les espècies existents. Els diferents objectius són crear ciutats amb mixtura d’usos en la que es possibiliti un canvi de la mobilitat, millorar la qualitat de l’aire, millorar la biodiversitat urbana i lluitar contra l’emergència climàtica. Així aconseguirem ciutats més saludables, sostenibles i agradables.

Últims articles

Search