Oportunitats per la biodiversitat i les persones

Continguts

Context

Dins del projecte Replantegem entorns escolars s’ha realitzat un estudi per conèixer l’estat de la trama urbana de tres entorns escolars de Barcelona (Patronat Domènech, Ferrer i Guàrdia i Diputació) i poder plantejar futures intervencions per part de l’Ajuntament de Barcelona pel que fa a la seva capacitat (1) d’acollir biodiversitat; (2) per al desenvolupament de la vida quotidiana i les dinàmiques socials; i (3) la salut de la ciutadania. En concret s’ha realitzat un estudi tècnic a través de personal qualificat en urbanisme, biologia i qualitat de l’aire. La integració del treball d’anàlisi ens ha permès la presentació d’aquests resultats en format pòster al congrés Urban Transitions 2022 (8-10 de novembre de 2022) i que presentem a continuació en la seva versió en català.

Pòster presentat a Urban Transitions 2022

Versió catalana del pòster presentat a la conferència Urban transitions 2022
Dins del projecte Replantegem entorns escolars s'ha realitzat un estudi per conèixer l’estat de la trama urbana de tres entorns escolars a Gràcia, Eixample i Ciutat meridiana pel que fa a la seva capacitat (1) d’acollir biodiversitat; (2) per al desenvolupament de la vida quotidiana i les dinàmiques socials; i (3) la salut de la ciutadania.

Últims articles

Search