Vivim, respirem, rePLANTegem Sabadell

Vivim, respirem, rePLANTegem Sabadell

Continguts

De què va el projecte?

El Vivim, respirem, rePLANTegem Sabadell és un projecte desenvolupat durant l’any 2020 que ha permès abordar la temàtica de la Biodiversitat urbana en aquesta ciutat de més de 200.000 habitants, gràcies al finançament rebut gràcies al procés participatiu Construint Ciutat 2019. L’estudi s’ha centrat, concretament, a l’àmbit nord-oest de la ciutat i ha comptat, a banda de l’equip tècnic de Replantegem, amb el suport de l’Ajuntament de la ciutat, de l’ADENC, del CTTC i del CREAF, entre d’altres.

El projecte s’emmarca sota la idea que la major part de les ciutats, i Sabadell no n’és una excepció, han anat creixent a partir d’uns criteris que neixen de l’urbanisme tradicional, amb l’objectiu principal que aquestes siguin funcionals a nivell productiu i de mobilitat motoritzada, sobretot pel vehicle privat, i deixant en segon pla el benestar humà i la conservació de la flora i la fauna del seu entorn.

Escoles, comunitat educativa i participació ciutadana, els agents clau del projecte

Així doncs, sota aquests preceptes, i amb l’objectiu de treballar per una ciutat més verda i que posi per davant la vida quotidiana de les persones que l’habiten, s’ha buscat incloure com a part activa a la pròpia ciutadania, i no relegar-los a simples usuaris de l’espai urbà. És per això que uns dels agents claus del projecte han sigut les escoles, i per extensió, el conjunt de la comunitat educativa, que a banda de ser els principals beneficiaris de les transformacions, també han sigut, uns dels principals implicats en el co-disseny d’aquests canvis, i en alguns casos, també de la pròpia construcció de les millores.

La suma d’aquest coneixement col·lectiu ha ajudat a creat solucions més complexes donant valor al treball col·laboratiu, convençuts que la transformació de les nostres ciutats no necessita tant sols d’un canvi físic, si no que cal incidir en un canvi d’hàbits profund que el consolidi.

En aquest sentit durant el desenvolupament del projecte s’han fet nombroses accions de participació ciutadana, on s’ha preguntat a les persones com volen que sigui la seva ciutat fent-les partícipes d’aquest canvi, contribuint a crear una ciutadania crítica i empoderada i , d’una manera més inconscient, potser, generar llaços amb el territori del qual formen part.

Accions de participació ciutadana
Accions de participació ciutadana.

Amb tot això, han participat del “Replantegem Sabadell” d’una forma activa un total de 1091 persones, 340 de les quals són membres de la comunitat educativa, 57 són representants d’entitats socials, 28 són personal tècnic i professional i les 666 restants, són ciutadans que s’hi han implicat a títol individual.

Un gran nombre d’accions participatives realitzades

De les moltes accions que s’han fet durant els mesos en que s’ha desenvolupat el projecte en destaquen les intervencions de renaturalització de patis escolars, un curs de ciència ciutadana adreçat a professionals del sector, tallers de divulgació vinculats a les escoles i a entitats socials, campanyes d’anàlisis de la qualitat de l’aire o campanyes de “naturalisme des de casa”, que van permetre mantenir viu el projecte durant els mesos de confinament.

Renaturalització de patis escolars, Sabadell
Renaturalització de patis escolars.

La diagnosi tècnica de la trama urbana

A més d’aquestes accions participatives, s’ha realitzat una diagnosi tècnica per tal de conèixer l’estat actual de la trama urbana de l’àmbit d’estudi i poder plantejar futures intervencions. L’anàlisi s’estructura en dos grans grups d’espais que disten en la seva funció: els contenidors (espais urbans que contenen, espais d’estada o de destí final, per un determinat temps, de persones i altres espècies) i els connectors (espais sovint lineals amb capacitat d’unir dos punts). S’ha detectat que els contenidors verds de més qualitat, des del punt de vista de la biodiversitat, tenen una posició perimetral al nord de la ciutat. No obstant, l’àmbit presenta mancances de connectors i contenidors centrals que no permeten que aquest territori sigui ric en biodiversitat.. Es detecten tres grans centres neuràlgics de la vida quotidiana, estratègicament situats, on hi conflueixen diversos contenidors importants; cada un d’ells disposa, com a mínim, d’una estació de ferrocarrils. Aquests tres grans centres no estan units del tot per connectors de vida quotidiana de qualitat, de manera que no funcionen com una xarxa.

Esquemas contenidors
Figura. Esquema d’anàlisi de contenidors verds (esquerra) i de contenidors i connectors de vida quotidiana (dreta). Per més informació consultar les memòries del projecte.

Disposeu d’una memòria extensa i una de resumida del projecte aquí.

Difusió del projecte a la ràdio i la televisió

Ràdio Sabadell

AL MATí Ciència Km 0 (2020)
El cafè de la ràdio (2020)

La2, LaMetro (2020)

Connexió en directe des de Sabadell per parlar del projecte Vivim, respirem, rePLANTegem Sabadell.

El "Vivim, respirem, rePLANTegem Sabadell" és un projecte desenvolupat durant l’any 2020 que ha permès abordar la temàtica de la Biodiversitat urbana a Sabadell, gràcies al finançament del procés participatiu Construint Ciutat 2019. L’objectiu d'aquest projecte era el de treballar per una ciutat més verda i que posi per davant la vida quotidiana de les persones que l’habiten. S'ha realitzat amb nombroses accions de participació ciutadana i s'ha generat una diagnosi tècnica de la trama urbana del nord de la ciutat.

Últims articles

Search